ஸ்ரீஅப்பன் பரகால ராமாநுஜ எம்பார் ஜீயர் ஸ்வாமி வைபவம் – ஜீயர் ஸ்வாமி வெளியீடுகள்

<< ஆசியுரை

மேலும் ஸ்ரீ ஆளவந்தாரின் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம், திருவாசிரியம், யதிராஜ விம்சதி ஆகியவைகளுக்கு   விளக்க உரை நூல்களையும், காரப்பங்காடு ஸ்வாமி சரிதம், கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமி வரலாறு போன்ற நூல்களையும் எழுதியுள்ளார். அவைகள் இன்று பதிப்பில் இல்லை.

(இந்நூலை எழுதுவதற்கு உறுதுணையாய் இருந்தது, அமரர் பாரதி சுராஜ் (இரா.சௌந்திரராஜன்) ஸ்வாமியின் தொகுப்பு மற்றும் எம்பார் ஜீயர் ஸ்வாமியின் பூர்வாசிரம சதாபிஷேக மலர்)

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்வாமியின் பூர்வாசிரம ஆசார்ய பரம்பரையுடன்

அடியேன் ஸுந்தர வரத ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://embarjiyarmutt.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.