ஸ்ரீஅப்பன் பரகால ராமாநுஜ எம்பார் ஜீயர் ஸ்வாமி வைபவம் – ஆசியுரை

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: 

<< தனியன் மற்றும் வாழிதிருநாமம்

கீர்த்தி மூர்த்தி காரப்பங்காடு வேங்கடாசாரியஸ்வாமியின் ஆசியுரை


கீர்த்தி மூர்த்தி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராச்சாரிய ஸ்வாமியின் ஆசியுரை :

“ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸிம்ஹம்” ஸ்ரீ உ.வே. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார் (ஸுதர்சனர்) ஸ்வாமியின்
ஆசியுரை

அடியேன் ஸுந்தர வரத ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://embarjiyarmutt.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.