ஸ்ரீஅப்பன் பரகால ராமாநுஜ எம்பார் ஜீயர் ஸ்வாமி வைபவம் – அறிமுகம்

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

எம்பெருமானார் தரிசனமாகிய பரம வைதீக மார்க்கத்தில்,தொண்டை மண்டலச்சான்றோர்களின்பங்களிப்பு தனிச் சிறப்புற்றது.

முதலாழ்வார்கள் பொய்கையார், பூதத்தார் பேயாழ்வார் மற்றும் திருமழிசை ஆழ்வார்  தொடக்கமாக, எம்பெருமானார், கூரத்தாழ்வான், முதலியாண்டான் மற்றும் எம்பார் போன்ற மஹா ஆசார்யர்களை நடுநாயகமாய்க் கொண்டு, எண்ணிறந்த சான்றோர்களைத் தந்து வீறுகொண்டு விளங்குகிறது. ஆகையால் தான் ஒளவை மூதாட்டியும், “தொண்டை மண்டலம் சான்றோருடைத்து” என போற்றினாள்.

அத்தகைய சீரும் சிறப்பும் வாய்ந்த தொண்டை மண்டலத்தில் மலைவையாவூர், குமாரவாடியில் 1925 இல், மாசி மாதம் கார்த்திகை திருநட்சத்திரத்தில் தோன்றியவர் அன்றைய ஸ்ரீ உ.வே. குமாரவாடி சே. ராமாநுஜாசார்யர், அவரே இன்று ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸேத்யாதி ஸ்ரீ அப்பன் பரகால ராமாநுஜ எம்பார் ஜீயர் ஸ்வாமியும் ஆவார்.
இவர் திருத்தகப்பனார் வங்கீபுரம் பத்தங்கி சேஷாத்ரி ஐயங்கார், திருத்தாயார் காழியூர் பெருந்தேவி அம்மங்கார். விவசாய வாழ்க்கை நடத்திய எளிய குடும்பம்.


அடியேன் ஸுந்தர வரத ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://embarjiyarmutt.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.