Monthly Archives: August 2016

2016 1st jIyar thirunakshathram

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Aug 24 to 26 completing on AvaNi rOhiNi

IMG_3474

Thanks to embAr jIyar Sishyas for the pictures